Bandırma İlçesi İçmesuyu ve Atıksu Sorunlarının Çözümü Projesi


( BANDIRMA ENTEGRE SU PROJESİ )

(Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) Destekli Proje)

Gittikçe artan boyutlarda sorun haline gelen Bandırma’nın kanalizasyon atıksuyu, deşarj sistemi ve arıtma tesisi yıllardır konuşulmaktadır.

Halen üzerinde durulan, uygulamaya geçirilmeye çalışılan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı’ndan (IPA) yararlanılarak soruna çözüm bulunmasına yönelik proje talebi, dönemin Belediye Başkanı Sayın Cemal ÖZTAYLAN zamanında 2006 yılının Ekim ayında Bakanlığa iletilmiştir. 

30.04.2013 tarihinde Bandırma Belediyesi ile Çevre Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalanmıştır.

2014 yılı Eylül ayına kadar Bandırma Belediyesi tarafından yürütülen süreç, Balıkesir ilinin Büyükşehir Belediyesi olması ile birlikte 26.08.2014 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı ile BASKİ tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Projenin yürütümü BASKİ’ye geçtikten sonra, önemi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Müşavir Firma nezdinde proje takip edilerek emsal ve aynı proje etabında olan diğer belediyelerin geldiği sürecin gerisinde olmasına rağmen 10 ay gibi bir sürede Fizibilite Raporu tamamlandı. Haziran 2015 de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ONAYLANDI.

Projenin kapsamında; Atıksu Arıtma Tesisi, Yeni İçmesuyu Terfi İstasyonu, Terfi Merkezi ile depolar arası iletim hatlarının, Deniz deşarjı ve kollektör hatlarının, Kısmi Kanalizasyon, mevcut içme suyu depolarının kapasitelerinin arttırılarak yeniden yapılması, Atık su deşarj istasyonunun rehabilitasyonu, ayrıca içmesuyu ve kanalizasyon sisteminin bilgisayar ve otomasyon sistemi ile uzaktan anlık izlenmesi ve gerektiğinde kontrollü sağlanacaktır.

Proje yatırım bedeli yaklaşık olarak 115 Milyon TL (30 Milyon Euro) 'dir. Proje bedelinin % 85 'i Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında hibe olacaktır.

Bugün 02.mart.2017 tarihinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) izni alınması süreci kapsamında “Halkın Bilgilendirme Toplantısı” nı yapmaktayız. Toplantı ile proje Bandırma Halkına tanıtılacaktır. ÇED Raporu hazırlanmış ve Bakanlığa sunulmuştur.

Projenin yapılmasında, Avrupa Birliğinin desteğinin devam etmesinde, sürecinin hızlanmasında,  isteklilik ve projeye sahip çıkma çok önemli parametredir. Halkın katılımı toplantılarında bunun gösterilmesi gerekmektedir. Proje ile ilgili oluşabilecek etkili olumsuz düşünceler projenin bırakılmasına neden olabilir.

ÇED izni tamamlandıktan sonra, detay projelendirme sürecine geçilecektir. Amacımız Bandırma’nın proje kapsamındaki, içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma ve derin deniz deşarjı konularındaki sorununu en son teknoloji ile çözmektir. Projelendirmede bu hususa özellikle dikkat edilecektir. Arıtma tesisi klasik arıtma tesisi değil, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi olacaktır.

Önemli bir aksilik olmaz ise, 2018 yılının haziran-temmuz aylarında inşaatına başlanması hedeflenmektedir. 

Sayın halkımıza arz ederiz.

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ       

 

 

 

 Diğer Duyurular Tüm duyurular için tıklayınız.
01 MART 2017, Çarşamba     Sayfayı Paylaş