BASKİ Genel Kurulu Kararı ile 10 Beldede Atıksuların %100 Artışı Bilgilendirme Notu


BİLGİLENDİRME NOTU

 

            İlimizde yayın hayatını sürdüren yerel bir gazetede 30.05.2017 tarihinde “ BASKİ” den CHP’li sahil bölgesine ceza gibi karar” başlıklı haber içeriğinde “BASKİ Balıkesir’in Büyükşehir olması sonrası Belediyeliğini kaybederek kırsal mahalleye dönen 10 (eski beldede) atıksu bedeline yüzde 100 zam yaptı. Böylelikle su parası ile atıksu parası aynı orana geldi” denilmiş yine 30.05.2017 tarihinde konuya ilişkin bir başka yerel gazetede, “ BASKİ, Katmerli Zam Yapmış” başlığı altında “Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin CHP’li Meclis Üyesi Serkan SARI mahalleye dönüşen bazı belde belediyelerinde atıksuya % 100 zam yapıldığını belirtti… Su fiyatı ile atıksu fiyatı aynı olamaz dedi…” denildiğinden Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur.

            Balıkesir ilimizin Büyükşehir statüsüne kavuşmasına müteakip BASKİ olarak faaliyetlerimize başladığımızdan itibaren su ve diğer tarifeler için yeni bir ücret belirlenmemiş olup, BASKİ Genel Kurulu’nca (Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi) 16.09.2014 tarihinde alınan kararla İlçe ve kapanan belde Belediye Meclislerince belirlenen ve uygulanmakta olan tarifelere aynen devam edilmiş, bu bedellere sadece Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi( TÜFE ) oranları yansıtılmış ve Nisan 2016 döneminden itibaren de BASKİ Genel Kurulu’nun (Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi) 24.03.2016 tarih ve 08 nolu kararı ile BASKİ’nin hizmet alanın genişlemesine bağlı, işletme maliyetlerinin karşılanması, gerekli tamir, bakı, yenileme ve yeni yatırımların finansmanlarının sağlanması amacıyla uygulanmakta olan su satış bedeline % 10 oranında artış uygulanması ve atıksu arıtma tesisi işletilen ilçe ve kapanan belde belediyelerine ait yerleşim yerlerinde farklı oran ve değerlerde alınmakta olan atıksu ücretinin % 50 olarak revize edilmesi kararlaştırılmıştır.

  Bilahare; 6745 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesi ile, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine eklenen;

“Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenir.” maddesi gereği bu su ücretleri yerleşimlerde Nisan 2017 ayından itibaren %50 oranında düşürülmüştür.

BASKİ Genel Müdürlüğünün bu yerleşim yerlerinde verilen hizmetler sadece yaz sezonunda  değil, 12 ay boyunca kesintisiz sürmektedir. Bununla da beraber 3 aylık yaz sezonunda artan maliyetlerini yanında 12 aylık maliyetler de devam etmektedir. Bu yerleşim yerlerinde söz konusu yasa ile birlikte su birim fiyatlarının % 50 olarak düşürülmesi ile birlikte atıksu fiyatının da aynı oranda düşmesi BASKİ Genel Müdürlüğünün gelirlerinde olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir.

Balıkesir ili yaklaşık 18.000 km² bir alanda kışın 1.200.000 yazın ise yaklaşık 3.500.000 kişilik bir nüfusa hizmet eden bir ilimizdir. İçme suyunun il, ilçe ve kırsal mahallelerdeki tüm abonelerimize her gün kesintisiz olarak vermenin yanı sıra bu atıksuların arıtma tesislerinden geçirildikten sonra alıcı ortama verilmesinin maliyeti de yüksek olup,   bunun yanında ilimizin 290 km sahil bandında bulunun yerleşim yerlerinde hızla atıksu arıtma tesislerinin yapılarak çevre kirliliğinin önlenmesi için yatırımlar devam etmektedir.

Bu kapsamda yaz ve kış nüfusu arasında büyük farklılık bulunan idaremiz hizmet alanı içerisindeki aşağıda isimleri belirtilen yazlık beldelerimizde TÜİK verilerine göre 31.12.2016 tarihi itibari ile nüfus sayıları;

Ayvalık - Altınova (12.243 kişi), Ayvalık - Küçükköy (10.277 kişi), Gömeç - Karaağaç (2.288 kişi), Burhaniye - Pelitköy (2.226 kişi), Edremit - Altınoluk (6.234 kişi), Edremit - Akçay (5.308 kişi), Edremit – Zeytinli (3.643 kişi), Edremit - Kadıköy (4.557 kişi), Erdek - Ocaklar (1.517 kişi), ve Marmara - Saraylar (2.171 kişi) olmak üzere toplam (50.464 kişi) kış dönemi nüfusu bulunmasına rağmen hali hazırda bu mahallelerimizde Mart 2017 dönemi itibari ile 114.781 abonemiz bulunmakta olup abone sayısı nüfusun 2 katından daha fazla bulunmaktadır.

Özellikle yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında büyük farklılık bulunan ve tesislerin tam kapasite çalıştırılması, işletme ve enerji giderlerindeki artış maliyeti nedeniyle bu yazlık beldelerimize ait atıksu bedellerinde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu itibarla, yaz ve kış nüfusu arasında büyük farklılık olan bu yerleşim yerlerinde uygulanmakta olan %50 atıksu oranlarının %100 olarak uygulanması tüm maliyet giderlerini karşılamamakla birlikte oluşan kaybı bir miktar azaltacağı düşüncesi ile Genel Müdürlüğümüzce atıksu bedelinin %100 oranında alınması BASKİ Genel Kuruluna ( Büyükşehir Belediye Meclisi ) sunulmuş ve gerekli karar alınmıştır.

Bu kapsamda yapılan düzenleme ile 114.781 aboneden bir yıl boyunca toplamda abone başına  ortalama olarak yaklaşık 35,00 TL. ilave tahsilat yapılacak olup, buda aylık olarak abone başına 3,00 TL. artış meydana getirmektedir.

Yapılan bu düzenleme sonucunda; bu yazlık beldelerimizde atıksu bedelinin % 50 den           % 100’e çıkarılması uygun görülmüş ve bu beldelerimizdeki içmesuyu ve atıksu toplam bedelinde % 33 oranında indirim sağlanmış olup, bu durumun vatandaşlarımızın siyasi tercihleri ile bir ilişkisi bulunmamaktadır.

 Şöyle ki;

Önceki uygula       %50 İndirimli            Yeni Durum

Su Fiyatı    : 2 TL   Su Fiyatı    :  1  TL     Su Fiyatı      : 1TL

Atıksu %50: 1 TL   Atıksu %50: 0,50 TL  Atıksu %100: 1 TL

Toplam      : 3 TL  Toplam      : 1,50 TL  Toplam        : 2 TL

          Bu düzenleme ile 3 TL olan fiyat bu beldelerimizde 2 TL olarak uygulanacaktır.

Yerleşimleri iç içe olan ilçe ve beldelerde (Edremit, Zeytinli, Altınoluk vb) 6745 sayılı kanun sonrası birbirinden çok farklı duruma gelen fiyatlar yapılan bu uygulama ile bir miktar birbirlerine yaklaşarak bu yerleşim yerlerinde su ve atıksu hizmeti verilen abonelerimiz arasında ücret farklılıkları azaltılmıştır.

BASKİ olarak gerekli yatırımlar, işletme ve bakım hizmetleri eşit bir şekilde bütün ilçelerimizde bütün vatandaşlarımıza sağlanmakta olup, Benim Şehrim Balıkesir anlayışıyla çalışmalarımız yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜDiğer Duyurular Tüm duyurular için tıklayınız.
31 MAYIS 2017, Çarşamba     Sayfayı Paylaş