7020 Sayılı Kanun Kapsamında Su Borçlarının Yapılandırılması


7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında su borçlarının yapılandırılması

 • 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Genel Müdürlüğümüz abonelerinin tüm borçlarını; PEŞİN olarak ödemenin yanı sıra; Abonelerimizin talebi doğrultusunda Kanunda belirtilen katsayı oranları da dikkate alınarak 6-9-12-18 ay olarak ikişer aylık periyotlar halinde 18 aya kadar taksitlendirme ile ödeme imkanı getirmiştir.
 • Bu kanun ile; 31 Mart 2017 tarihi dahil olmak üzere abonelerimizin bu tarihe kadar BASKİ’ye olan tüm borçlarını gecikme zammı ve gecikme faizi uygulanmaksızın Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamış olduğu Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranında hesaplanarak yapılandırma imkanı getirilmiştir.

 

 • Örnek 1:

Genel Müdürlüğümüze 7020 sayılı kanun kapsamında başvuruda bulunarak su borcunu peşin olarak ödemek isteyen abonemize;

 • Gecikme zammı ve gecikme faizi uygulanmaksızın, Asıl Borçlu ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın  %50’sini ödeyecektir.

 

 • Örnek2:

Genel Müdürlüğümüze 7020 sayılı Kanun kapsamında başvuruda bulunarak su borcunu 6 ay vade ile yapılandırmak isteyen abonemize aşağıda belirtilen ödeme planı oluşturulur.

 • 1.Taksit Temmuz 2017
 • 2.Taksit Eylül 2017
 • 3.Taksit Kasım 2017
 • 4.Taksit Ocak 2018
 • 5.Taksit Mart 2018
 • 6.Taksit Mayıs 2018

 

 • Bu kanun kapsamında yapılandırma talebinde bulunan tüm abonelerimiz ilk iki taksitini süresi içerisinde ödememesi durumunda ve bir takvim yılı içerisinde 2’den fazla taksitinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakkını kaybeder.
 • 7020 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen tüm abonelerimizin 30 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar BASKİ Abone Tahsilat Merkezlerimize şahsen ve posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.


Diğer Duyurular Tüm duyurular için tıklayınız.
13 HAZİRAN 2017, Salı     Sayfayı Paylaş