Bandırma Entegre Su Projesi İçin Komisyon Toplanıyor


Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) Destekli olarak,  Bandırma’nın içme ve atıksu sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen projenin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun görüşülmesi için ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşan İnceleme Değerlendirme Komisyonu, 19 Temmuz 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplanıyor.

ÇED İzni alınması süreci kapsamında 02 Mart 2017 tarihinde “Halkın Bilgilendirme Toplantısı” geniş katılımlı olarak Bandırma’da yapıldıktan sonra rapor hazırlandı. Proje ile doğrudan veya dolaylı ilişkili kurumlardan yazılı olarak görüşleri sorularak hazırlanan ÇED raporunun içeriğinin, görüşüleceği toplantıdan çıkacak görüşlere göre rapora  nihai hali verilecek ve İzin sürecinde önemli bir aşama tamamlanmış olacaktır.

ÇED İzni alınması çalışmalarına paralel olarak fizibilitenin ve projelerin hazırlanması çalışmaları da devam etmektedir.

2018 yılının haziran-temmuz aylarında inşaatına başlanması, 2020 yılında işletmeye alınması hedeflenen 30 milyon Euro yatırım bedelli projenin kapsamında; Atıksu arıtma tesisinin, yeni içmesuyu terfi istasyonunun, terfi merkezi ile depolar arası iletim hatlarının, deniz deşarjı ve kollektör hatlarının, kısmi kanalizasyon hatlarının yapılması, mevcut içme suyu depolarının kapasitelerinin arttırılması, atık su deşarj istasyonunun rehabilitasyonu, içmesuyu ve kanalizasyon şebekesinin bilgisayar ve otomasyon ile uzaktan anlık izlenmesi sisteminin kurulması yer almaktadır.

Sayın halkımıza arz ederiz.

 Diğer Haberler Tüm haberler için tıklayınız.
06 TEMMUZ 2017, Perşembe     Sayfayı Paylaş