Nakdi Gerçekleşme % si     : 43

Fiziki Gerçekleşme % si      : 46

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler :

Ø110 mm PE100 içmesuyu hattı --- 24.971 metre

Ø160 mm PE100 içmesuyu hattı --- 9.080 metre

Ø180 mm PE100 içmesuyu hattı --- 2.183 metre

Ø200 mm PE100 içmesuyu hattı --- 1.328 metre

Ø250 mm PE100 içmesuyu hattı --- 1.023 metre

Ø280 mm PE100 içmesuyu hattı --- 205 metre

Ø355 mm PE100 içmesuyu hattı --- 161 metre

Ø450 mm PE100 içmesuyu hattı --- 342 metre

Ø500 mm PE100 içmesuyu hattı --- 785 metre

Ø315 mm PE100 içmesuyu terfi hattı --- 180 metre

Toplam İçmesuyu Hattı = 40.258 metre

1.000 adet Abone Bağlantısı

2.500 M³’lük İçmesuyu Deposu

Mevcut 1.000 M³’lük Deponun Tadilatı

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø200 mm BB Kanalizasyon Şebeke hattı --- 1.428 metre

Ø300 mm BB Kanalizasyon Şebeke hattı --- 3.468 metre

Ø400 mm BB Kanalizasyon Toplayıcı hattı --- 3.247 metre

Ø600 mm BB Kanalizasyon Kollektör hattı --- 1.705 metre

Toplam Kanalizasyon Hattı = 9.848 metre

400 adet Parsel Bağlantısı

25.000 Kişilik Atıksu Arıtma Tesisi

 

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler :

06.03.2016 tarihinde arıtma tesisi alanında idari bina temeli atılarak temel atma töreni gerçekleşti.

Yapmı Tamamlanan Kanalizasyon Kollektör hattı

     Ø600 mm BB Kanalizasyon Kollektör hattı ---- 1400 metre tamamlandı

     Ø400 mm BB Kanalizasyon Toplayıcı hattı ---- 2750 metre tamamlandı

    Ø300 mm BB Kanalizasyon Toplayıcı hattı ---- 1300 metre tamamlandı

     Ø200 mm BB Kanalizasyon Toplayıcı hattı ---- 1115 metre tamamlandı

   Yapmı Tamamlanan  İçmesuyu hattı

   Ø500 HDPE İçmesuyu hattı ---- 750 metre tamamlandı

   Ø315 HDPE İçmesuyu terfi hattı ---- 150 metre tamamlandı

   Ø180 HDPE İçmesuyu hattı ---- 320 metre tamamlandı

   Ø160 HDPE İçmesuyu hattı ---- 730 metre tamamlandı

   Ø110 HDPE İçmesuyu hattı ---- 160 metre tamamlandı

    2.500 m³’lük içmesuyu deposunun kaba inşaatı tamamlanmış olup, yapım işi devam etmektedir.

  Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı devam etmektedir.

                               

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:

Ø200 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi:  4.011,00 metre

Ø300 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi: 431,00 metre

Ø400 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi: 227,00 metre

Ø500 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi :15,00 metre     

Ø150 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi : 600,00 metre 

Dış Çapı Ø280 mm. PE100 ND10 Boru ile Terfi Hattı İnşaatı Yapılması :58,00 metre

TMY4 Paket (Baca tipi) Terfi Merkezi İnşaat İşlerinin Yapılması (Mekanik ve Elektrik İşleri Hariç) : 1 adet

Toplam : 5.342 metre Kanalizasyon hattı döşenecektir.

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

Ø200 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi: 2.609,18 metre

Ø300 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi:  304,00metre

Ø400 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi: 216,70metre

Toplam: 3.129,88 metre Kanalizasyon hattı döşenmiştir. Terfi  Merkezi İnşaatı yapımı devam etmektedir.

Fiziki Gerçekleşme : % 60.00 
İşin Süresi : 300 GÜN

 

 

 

 

 

                   

Fiziki Gerçekleşme % si       : %100

İşin Süresi : 440 GÜN

 SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:

Ø200 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ : 11.274,00 metre

Ø300 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ : 389,00 metre

Ø400 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ : 242,00 metre

Ø600 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ : 2.556,00 metre

Ø800 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ : 40,00 metre

Ø1000 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ: 250,00 metre

Toplam: 14.751 metre Kanalizasyon hattı döşenecektir.

Atıksu Arıtma Tesisi Tipi; Uzun Havandırmalı Aktif Çamur Sistemli 
Tesisin Toplam Kapasitesi 80.000 Kişi ​

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

​Atıksu Arıtma Tesisi;

·         Kaba Izgara ve Giriş terfi keson betonarme imalatı devam etmektedir.

·         T103-T104 İnce Izgara Ve Kum Tutucu Yapısı imalatı tamamlanmıştır.                                                                    

·         T105 Debimetre Rögarı tamamlanmıştır                                                                 

·         T-106 Anaerobik Havuzları İnşaatı, korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır.                                                    

·         S-T107 Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı İnşaatı, korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır.                        

·         T-108 Havalandırma Havuzu İnşaatı, yürüme yolu,korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır.                        

·         T-109 Son Çökeltim Havuzları Dağıtım Yapısı İnşaatı, korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır.       

·         T-110 Son Çökeltim Havuzu İnşaatı, korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır. Mekanik ekipman imalatları tamamlanmıştır. 

·         T-111 Geri Devir Fazla Çamur Pompa İstasyonu İnşaatı, korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır. .

·         B-114 İdare Ve Bekçi Binası Temel betonu dökülmüştür.Son kat döşeme imalatı tamamlanmıştır.Çatı ve tuğla duvar imalatı tamamlanmış ve dış cephe sıva boya imalatı tamamlanmıştır.                            

·         B-116 Blower Binası İnşaat İşleri betonarme imalatları tamamlanmıştır.Dış cephe sıva imalatları devam etmektedir.    

·         B-115 Çamur Susuzlaştırma Binası İnşaat İşleri betonarme imalatları tamamlanmıştır.Dış cephe sıva imalatları devam etmektedir.

·         B-117 Kum Tutucu Blower İnşaat betonarme imalatları tamamlanmıştır.Dış cephe sıva devam etmektedir.                

·         B-118 Trafo Ve Jenaratör Binası İnşaat İşleri betonarme imalatları tamamlanmıştır.Boya ve fayans imalatları devam etmektedir. Jeneratör montajı yapılmıştır.

·         Arıtma tesisi iç yol kaplama parke ve bordür imalatları tamamlanmıştır. 

·         Gönen Zemin İyileştirme 4.942 m 3 yapılmıştır.      

·         Saha borulama imalatları devam etmektedir.      

Atıksu Arıtma Tesisi imalatları tamamlanmıştır.

Kanalizasyon İşleri;                                        

·         Ø200 mm Şebeke Hatları 10.924 mt ferşiyatı yapılmıştır.                          

·         Ø300 mm Şebeke Hatları 227,05 mt ferşiyatı yapılmıştır                                       

·         Ø400 mm Şebeke Hatları 246,15 mt ferşiyatı yapılmıştır                           

·         Ø600 mm Şebeke Hatları 2.438,47 mt ferşiyatı yapılmıştır                        

·         (Ø200 mm) Kanalizasyon Muayene Bacaları 233 adet teşkil edilmiştir.                

·         (Ø300 mm) Kanalizasyon Muayene Bacaları 7 adet teşkil edilmiştir.                    

·         (Ø400 mm) Kanalizasyon Muayene Bacaları 13 adet teşkil edilmiştir.                  

·         (Ø600 mm) Kanalizasyon Muayene Bacaları 64 adet teşkil edilmiştir       

·         Ø150mm Çıkışlı Parsel Bacası 638 adet teşkil edilmiştir                                       

·         Ø150mm  Parsel Bağlantı Hattı 2366 mt ferşiyatı yapılmıştır.                               

·         Kanalizasyon Hatlarının Kamera İle Görüntülenmesi 14.021,50 mt görüntülenmiştir.

 


 

 

             

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : % 106,80

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : % 95,34

İşin Süresi : 240 GÜN

Verilen ek süre: 165 Gün

Toplam işin süresi 405 Gün


9.512 mt Terfi Hattı
21.631 mt Kanalizasyon Hattı
Toplam Hat Uzunluğu 31.143 mt
Atıksu Arıtma Tesisi Tipi; Uzun Havandırmalı Aktif Çamur Sistemli
Tesisin Toplam Kapasitesi 40.000 Kişi

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

• Ø200mm şebeke hattı 18.670,45 metre

• Ø300mm şebeke hattı 3758,31 metre

• Ø400mm şebeke hattı 2279,17 metre

• Ø200mm Muayene 501 adet

•  Ø300mm Muayene Baca 96 adet

• Ø400mm Muayene Baca 63 adet

• Ø315 PN10 PE100 HDPE Akçam Terfi Merkezi-AAT Terfi hattı 3958,94 metre

• Ø225 PN10 PE100 HDPE TM4 - AAT Terfi hattı 1694,6 metre

• Ø355 PN10 PE100 HDPE TM2 - AAT Terfi hattı 2066,35 metre

 • Ø160 PN10 PE100 HDPE Narlı Köyü - AAT Terfi hattı 2984,8 metre imalat yapılmıştır.

• TM1-TM3-TM4 Baca İçi Terfi Merkezleri İnşaatları tamamlanmış TM2 Baca İçi Terfi Merkezinin Yapımına Başlanmıştır.

           

 

 

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER:

Ø200mm Kanalizasyon Şebeke Hattı : 21.974 metre

Ø300-Ø400mm Kanalizasyon Şebeke Hattı : 5289 metre

Toplam: 27.263 metre Kanalizasyon Hattı Döşenecektir.

1.000 adet parsel bağlantısı

10.000 kişilik Atıksu Arıtma Tesisi

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

-Ø200 mm Entegre Contalı Kanalizasyon Borusunun Döşenmesi – 8100 metre

- Ø300 mm Entegre Contalı Kanalizasyon Borusunun Döşenmesi – 910metre

Toplam : 7100 metre Kanalizasyon Hattı Döşenmiştir.

​Atıksu Arıtma Tesisinde Tamamlanan İşler

- T101 Debimetre Rögarı İnşaatı tamamlandı

- T102 Giriş Dağıtım Yapısı Betonarme İnşaatı Tamamlandı

- T105 Havalandırma Havuzların Temeli atıldı.

- T106 Son Çökeltme Dağıtım Yapısı  İnşaatı Tamamlandı.

- T108 Klor Temas Tankı Kaba İnşaatı Tamamlandı.

- T109 Geri Devir Terfi Merkezinin Kaba İnşaatı Tamamlandı.

- B104 Kimya Binası Kaba İnşaatı Tamamlandı.

Fiziki Gerçekleşme : %25

İşin Süresi : 470 gün

10.000 kişilik Atıksu Arıtma Tesisi ile 28.000 metre kanalizasyon şebeke inşaatı yapılacaktır. 1504 metre kanalizasyon hattı yapılmış olup tesiste çalışmalar devam etmektedir. 

           

 

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:

Betonarme boru

 Ø 200 luk entegre contalı beton boru: 32.172 metre

 Ø 300 luk entegre contalı beton boru: 4227 metre

 Ø 400 luk entegre contalı beton boru: 1200 metre

 Ø 500 luk entegre contalı beton boru:   640 metre

 HDPE  100  olarak

Ø 110 mm HDPE 100  10 ATÜ BORU:  1012 metre

Ø 315 mm HDPE 100  10 ATÜ BORU: 1791 metre

Ø 355 mm HDPE 100  10 ATÜ BORU: 1699 metre

Ø 400 mm HDPE 100  10 ATÜ BORU: 1127 metre

Toplamda 43.800 metre kanalizasyon hattı döşenecektir.

25,000 kişilik Atıksu Arıtma Tesisi ​yapılacaktır.

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

Kanalizasyon Projesi kapsamında;

Entegre Contalı Betonarme Boru imalatı :  20.000 metre

HDPE 100 PN10 Boru Hatları: 6.000 metre

Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan işler;.

 • Arıtma Tesisi saha borulama ve mekanik ekipman montaj işlemleri devam etmektedir.

 • Arıtma Tesisi çevre duvar imalatları tamamlanmıştır.

Fiziki Gerçekleşme : % 65.00

İşin Süresi : 500 GÜN

 

           

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:

 

Ø110 mm HDPE Esaslı PE-100 boru:39195 metre

Ø160 mm HDPE Esaslı PE-100 boru :16097 metre

Ø200 mm HDPE Esaslı PE-100 boru: 995 metre

Ø250 mm HDPE Esaslı PE-100 boru: 62 metre

Ø315 mm HDPE Esaslı PE-100 boru :284 metre

Ø355 mm HDPE Esaslı PE-100 boru : 264 metre

Ø400 mm HDPE Esaslı PE-100 boru : 714 metre

Ø560 mm HDPE Esaslı PE-100 boru : 276 metre

Ø560 mm Çapında Terfi Hattı Yapılması (HDPE) : 2404 metre

Ø40 mm HDPE Esaslı PE-100 boru ile içmesuyu abone bağlantı hatlarının döşenmesi: 2400 adet

Ø80 mm Yerüstü Yangın Hidrantının Yerleştirilmesi: 207 adet

6000m³ Depo ve Manevra Odası İnşaatı: 1 adet

Ø600 mm Çelik Boru İle Karayolu Geçişinin Yapılması (Yatay Delgi ile): 90 metre

Ø800 mm Çelik Boru ile Karayolu Geçişinin Yapılması (Yatay Delgi ile) : 45 metre

Toplama Deposu ve Terfi Merkezi İnşaatı : 1 adet

Sayısal İşletme Planı ve Harita İşleri: 4500 adet

Derin Kuyu Binası İnşaatı Keşfi: 4 adet

Ø250 mm Çapında Terfi Hattı Yapılması (HDPE) : 696 metre

Ø355 mm Çapında Terfi Hattı Yapılması (HDPE): 408 metre

Ø450 mm Çapında Terfi Hattı Yapılması (HDPE): 866 metre

Vantuz Odası Yapılması: 1 metre

Tahliye Odası Yapılması: 1 metre

DY-1 SU Deposu (6000 m³) Manevra Odası Mekanik : 1 adet

Toplama Deposu ve Terfi Merkezi : 1 adet

Tahliye Yapısı : 1 adet

Vantuz Yapısı: 1 adet

Kuyu 1 (SK1) Akçay Kızılkeçili: 1 adet

Kuyu 2 (SK2) Akçay Kızılkeçili: 1 adet

Kuyu 3 (SK3) Akçay Kızılkeçili: 1 adet

Kuyu Eski Akçay: 1 adet

TOPLAM 62.000 metre içmesuyu iletim hattı yapılacaktır.

Fiziki Gerçekleşme : % 15.00 
İşin Süresi : 400 GÜN

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER :

-          Şebeke boruları imalatı devam etmektedir.

-          Depo hazne kazısı tamamlanmıştır.

-          Edremit Belediyesinin yazmış olduğu 10.03.2017 tarih ve E.5427 sayılı yazısına istinaden 15 Mayıs tarihinde E-87 Karayolunun güneyinde kalan kısımlarda çalışmalar durdurularak yolun kuzey tarafında imalatlara başlanmıştır.

-          Kazı yapılan sokaklarda yol üst kaplaması yenileme çalışmaları başlamıştır.

Ø110 mm HDPE Esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı döşenmesi-14000 metre

Ø160 mm HDPE Esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı döşenmesi-6800 metre

Ø200 mm HDPE Esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı döşenmesi-920 metre

Ø250 mm HDPE Esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı döşenmesi-62 metre

Ø315 mm HDPE Esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı döşenmesi-175 metre

Ø355 mm HDPE Esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı döşenmesi-265metre

Ø400 mm HDPE Esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı döşenmesi-710 metre

Ø560 mm HDPE Esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı döşenmesi-1450 metre

Ø80 mm Yerüstü Yangın Hidrantının Yerleştirilmesi- 23 adet

32mm HDPE Esaslı PE-100 boru ile içmesuyu abone bağlantı hatlarının döşenmesi-1174 adet

 

 

             

Fiziki Gerçekleşme : % 100.00

İşin Süresi : 365 GÜN

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

13000 metre kanalizasyon hattı, 26466 metre şebeke içmesuyu hattı, 3400 metre terfi hattı, 300 m3’lük  içmesuyu deposu  ve 3000 kişilik paket arıtma tesisi yapılacaktır.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • İçmesuyu Şebeke Ve Kanalizasyon Şebeke İmalat İşleri Tamamlanmıştır. 300 m3 İçmesuyu Deposu , 200 m3 Depo Tadilat İşleri,  İçmesuyu Arıtma Tesisi, Paket AAT İşleri Tamamlanmıştır.Yapım işi Geçici kabul aşamasındadır.

                       

Nakdi Gerçekleşme % si     :%55

Fiziki Gerçekleşme % si      :%58

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER :

Ø200 mm BB Kanalizasyon Şebeke hattı     : 4.968 metre

Ø300 mm BB Kanalizasyon Şebeke hattı      :    751 metre

Ø400 mm BB Kanalizasyon Toplayıcı hattı    : 1.224 metre

Toplam Kanalizasyon Hattı = 6.943 metre

Ø110 mm HDPE Terfi Hattı     :1.500 metre

405 adet Parsel Bağlantısı                            

15.000 Kişilik Atıksu Arıtma Tesisi yapılacaktır.

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

- 1150 metre Ø400mm’lik kanalizasyon hattı yapımı tamamlandı

- 1330 metre Ø300mm’lik kanalizasyon hattı yapımı tamamlandı

-4196 metre Ø200mm’lik kanalizasyon hattı yapımı tamamlandı

- Denitrifikasyon üniteleri kaba inşaatı tamamlandı,

- Nitrifikasyon, son çökeltme havuzu, dezenfeksiyon havuzu, çamur havuzu kaba inşaatı tamamlandı,

- Ön arıtma, çamur susuzlaştırma, blower, atölye, idari bina üniteleri temel betonu atıldı.

 

                   

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : % 92

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : % 99

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

- Ø 110 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi 2796 metre

- Ø 160 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi 2277 metre

- Ø800 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Betonarme Boru İleYağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapılması 632 metre

- Ø1000 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Betonarme Boru İleYağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapılması 104 metre

- 100x100cm Buhar Kürlü Entegre Contalı Betonarme Boru İleYağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapılması 128 metre

- Ø 200 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Boru İle Yağmursuyu Giriş Ağız Bağlantısı Yapılması115 metre

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

Ø 110 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı 2997 metre tamamlandı

 Ø 160 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı 932 metre tamamlandı

Ø800 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Betonarme Boru İleYağmursuyu Kanalizasyon hattı 517 metre tamamlandı

Ø1000 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Betonarme Boru İleYağmursuyu Kanalizasyon hattı 104 metre tamamlandı

Tesis İnşaatında Yağmursuyu Hatları Tamamlanmış, İçmesuyu Şebeke Hattı Ve Abone Bağlantı İmalat Çalışmalar Devam Etmektedir

 

       

Nakdi Gerçekleşme % si    : 32

Fiziki Gerçekleşme % si      : 55

 

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • Q=100 lt/sn kapasiteli Arıtma Tesisi ve Diğer Müştemilatları içeren Arıtma Tesisi Binası,

 • Geri yıkama suyu tutma deposu (200 m³),

 • Klor binası,

 • Giriş tankı İnşaatı

 • Arıtma Tesisi mekanik ve Elektrik ekipmanları,

 • Mevcut İsale Hattı Üzerine 3 adetDN350 vanalı vana odası yapılması,

 • 370 metre Ø400 PE100,PN10 borunun temini ve döşenmesi bulunmaktadır.

 • İçmesuyu Arıtma Tesisi (100 lt/sn kapasiteli) betonarme İmalatları devam ediyor

 •  

  200 m3 deponun betonarme İmalatları devam ediyor

 

   

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler :

1 Adet Paket Atıksu Arıtma Tesisi

150 metre Çevre Koruma Duvarı

900 m2 Parke Taşı

İvrindi Paket Aat Mekanik Ve Elektrik Ekipmanlar Temini Ve Montajı, Enerji Nakil Hattı, Topraklama, İç Tesisat, Dış Aydınlatma

 

Fiziki Gerçekleşme % si    : %49

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

13.053 metre Kanalizasyon şebeke hattı yapılmış olup, iş devam etmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi (15.000 kişi veya 3678 m3/gün) nin mekanik ve elektrik işleri devam etmektedir.

 

 

       

2015 Yılında Tamamlananlar

Burhaniye İçmesuyu Şebeke İnşaatı kapsamında 3.136m. Ø560mm HDPE terfi hattı, 2.326m. Ø710mm HDPE terfi hattı,1 adet 200 m3’lük toplama deposu, 1 adet Terfi Merkezi, 1 adet 5000m3’lük depo, 1 adet klor binası, 1 adet tahliye odası ve 1 adet vana odası yapılmıştır.

Burhaniye 200 m3  lük Toplama Deposu

   

Kapasitesi 500 m³/gün, debisi 11,57 l/s olan 5.000 Kişilik tesisin inşaatının toplam alanı 3.300,35 m²’dir. Tesis onaylı projelere uygun olarak tamamlanmış olup, Tesisin işletmeye alma öncesi tetkikleri yapılmış ve tesisi su alma işlemi gerçekleşmiştir.

Büyükyenice Atıksu Arıtma Tesisi Genel Görünümü

 

 Kapasitesi 4500 m³/gün, debisi 51 l/s olan 25.000 Kişilik Dursunbey Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının toplam alanı 8.267,39 m²’dir. Yapılması planlanan ünitelerin inşaatı ve mekanik ekipman montajı tamamlanmıştır. 2 adet Terfi Merkezi inşaatı ve mekanik ekipmanlarının montaj işleri tamamlanmıştır. Ø125mm HDPE 1763 metre ve Ø225mm HDPE 1661,5 metre, Ø400mm Entegre Contalı MBB 3363 metre ve Ø500mm Entegre Contalı MBB 566,5 metre olarak şebeke hattı tamamlanmıştır.

Dursunbey Atıksu Arıtma Tesisi Genel Görünüşü

 

Proje kapsamında 400 m3 lük depo 200’er m3 lük 2 hazneden oluşmaktadır. Depo servis yolunun yapılmasını ve depodan şebekeye ulaşacak hattın imalatını kapsamaktadır. Proje kapsamındaki imalatlar tamamlanmıştır.

Gökçeyazı 400 m3 lük İçmesuyu Deposu

 

Kapasitesi 500 m³/gün, debisi 11,57 l/s olan 5.000 Kişilik tesisin inşaatının toplam alanı 1800 m²’dir. Tesis onaylı projelere göre tamamlanmıştır. Tesisin işletmeye alma öncesi tetkikleri yapılmış ve tesisin su alma işlemi gerçekleşmiştir.

Saraylar Atıksu Arıtma Tesisi Genel Görünüş

Saraylar Atıksu Arıtma Tesisi Havalandırma ve Son Çökeltim Havuzları

 

 

Projenin Yapım Amacı: Balıkesir İli Kırsal Mahallelerinde yapılan İçme Suyunda Arsenik Arıtma Tesislerinin enerji ihtiyacının giderilmesidir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Bigadiç; İlyaslar, Salmanlı, Beğendikler Mahalleleri. Savaştepe; Söğütçük, Mecidiye Mahalleleri. Ayvalık, Çakmak Mahallesi İçme Suyunda Arsenik Arıtma Tesisi Enerji Nakil Hattı İnşaatı yapım işi .

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 1. Altıeylül İlçesi Bozen Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 2. Bigadiç İlçesi Beğendikler Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 3. Bigadiç İlçesi İlyaslar Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 4. Bigadiç İlçesi Salmanlı Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 5. Savaştepe İlçesi Söğütçük Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 6. Savaştepe İlçesi Mecidiye Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 7. Ayvalık İlçesi Çakmak Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisleri tamalanmıştır.
   

Projenin Yapım Amacı: Kırsal mahallelerde içme ve kullanma suyundaki arsenik miktarını 10 µg/L olan yönetmelik değerlerinden daha aşağıya düşürerek sağlıklı su üretmektir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Altıeylül İlçesi Bozen Mahallesi, Bigadiç İlçesi Beğendikler Mahallesi, Bigadiç İlçesi İlyaslar Mahallesi, Bigadiç İlçesi Salmanlı Mahallesi , Savaştepe İlçesi Söğütçük Mahallesi, Savaştepe İlçesi Mecidiye Mahallesi ve Ayvalık İlçesi Çakmak Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisleri Yapılması.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 1. Altıeylül İlçesi Bozen Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 2. Bigadiç İlçesi Beğendikler Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 3. Bigadiç İlçesi İlyaslar Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 4. Bigadiç İlçesi Salmanlı Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 5. Savaştepe İlçesi Söğütçük Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 6. Savaştepe İlçesi Mecidiye Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 7. Ayvalık İlçesi Çakmak Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisleri tamalanmıştır.

 

                           

Projenin Yapım Amacı: Balıkesir ili kırsal mahallelerde içme suyundaki arsenik miktarını 10 µg/L olan yönetmelik değerlerinden daha aşağıya düşürerek sağlıklı su üretmektir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Altıeylül ilçesi; Aslıhan mah., Aslıhan Tepeciği mah, Balıklı mah, Cinge mah., Ertuğrul mah., Gökköy mah., Kabaklı mah., Köseler mah., Macarlar mah., Akçaköy mah. , Bandırma ilçesi; Aksakal mah., Külefli mah., Bigadiç ilçesi; Çömlekçi mah., Emirler mah. Yeniköy mah.,  Gönen ilçesi; Çakmak mah., Korudeğirmen mah., Karesi ilçesi; Davutlar mah., Yeniköy mah., Ziyaretli mah., Kepsut ilçesi; Akçakertil mah. Mahmudiye mah. , Savaştepe ilçesi; Bozalan mah., Sarısüleymanlar mah. , Sındırgı ilçesi ; Eşmedere mah. olmak üzere toplam 25 (yirmi beş) adet mahallede arsenik arıtma çeşmesi yapılacaktır.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • Altıeylül ilçesi; Aslıhan mah., Aslıhan Tepeciği mah, Balıklı mah, Cinge mah., Ertuğrul mah., Gökköy mah., Kabaklı mah., Köseler mah., Macarlar mah., Akçaköy mah.,
 • Bandırma ilçesi; Aksakal mah., Külefli mah.,
 • Bigadiç ilçesi; Çömlekçi mah., Emirler mah. Yeniköy mah.,
 • Gönen ilçesi; Çakmak mah., Korudeğirmen mah.,
 • Karesi ilçesi Davutlar mah., Yeniköy mah., Ziyaretli mah.,
 • Kepsut ilçesi ; Akçakertil mah. Mahmudiye mah. ,
 • Savaştepe ilçesi Bozalan mah., Sarısüleymanlar mah. ,
 • Sındırgı ilçesi ; Eşmedere mah. olmak üzere toplam 25 (yirmi beş) adet mahallede Arsenik Arıtmalı çeşme yapılmıştır.
                                           

Burhaniye kanalizasyon inşaatı kapsamında bozulan yol üst kaplaması onarımı için asfalt yama yapım işi ihale edilmiş olup, yaklaşık 9.000 m2  asfalt kaplama yapılmıştır.

 

   


2016 Yılında Tamamlananlar

Projenin Yapım Amacı: Ayvalık Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri konumunda olup özellikle yaz döneminde çok yoğun olarak yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Yaz aylarında artan nüfusa bağlı olarak alt yapı hizmet taleplerinde büyük artış yaşamaktadır. İçme ve kullanma suyunun yeterli miktarda temin edilmesi ve temin edilen suyun deşarjının sağlıklı koşullarda sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle çözüme yönelik olarak proje gerçekleştirilmiştir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:  Servis deposu ve manevra odası inşaat, elektrik ve mekanik işleri yapımı, Servis deposu ve klor binası inşaat ve elektrik işleri yapımı, Giriş kontrol binası inşaat ve elektrik işleri yapımı, 3000 m3 depo ve 10000 m3 depo arası iletim hatları yapımı, Depo tahliye, vana odası, OG. AG Elektrik tesisat işleri yapımı, Çevre aydınlatma tesisat, CCTV kamera tesisat, otomasyon ve scada tesisat işleri yapımı, Galvanik sistem katodik koruma tesisi yapımı

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • İNŞAAT ÜNİTELERİ
 • SERVİS DEPOSU VE MANEVRA ODASI
 • SERVİS DEPOSU VE MANEVRA ODASI ELEKTRİK TESİSATI
 • SERVİS DEPOSU VE MANEVRA ODASI MEKANİK İŞLERİ
 • SERVİS DEPOSU KLOR BİNASI İNŞAAT İŞLERİ
 • SERVİS DEPOSU KLOR BİNASI ELEKTRİK İŞLERİ
 • GİRİŞ KONTROL BİNASI İNŞAAT İŞLERİ
 • GİRİŞ KONTROL BİNASI ELEKTRİK TESİSATI
 • 3000 m3 DEPO ve 10000 m3 DEPO ARASI Ø 800 İLETİM HATLARI 
 • DEPO TAHLİYE AYAĞI
 • VANA ODASI
 • AG.ELEKTRİK TESİSATI
 • ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI
 • CCTV KAMERA TESİSATI
 • OTOMASYON ve SCADA TESİSATI  
 • DEPOLAR ARASI Ø 800 mm PE100 (PN10)İLETİM HATTININ DÖŞENMESİ
                                 

Projenin Yapım Amacı:  Ayvalık, ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri konumunda olup özellikle yaz döneminde çok yoğun olarak yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Yaz sezonunda yaşanan bu yoğunluk nedeniyle yerleşimin mevcut kanalizasyon sisteminin kapasitesi yetersiz kalmakta ve özellikle Cunda Adası mevkiindeki yerleşimlerin atıksularının sağlıklı bir şekilde mevcut Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi konusunda önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Mevcut durumun tespiti ve yaşanan söz konusu sıkıntıların çözümüne yönelik olarak, proje gerçekleştirilmiştir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: 5069 m 1. kademe dn 600 10 atü sn 10000 ctp boru şebeke hatları yapımı, 6 adet vantuz odası- (ø1/ø2:630-100mm) ve 8 adet tahliye odası yapımı,  9304 m2 asfalt betonu aşınma tabakası ile yama yapılması, 1701 m2 mevcut parke taşı ile kaldırım yapılması, 729 m2 yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşenmesi, 4829 m beton bordür yapılması ve 100 adet 1.kd.sayısal işletme planı ve harita işleri tanzimi yapılacaktır.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • 10/11/2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
 • 04/12/2015 tarihinde dairemiz teknik personellerince Grandpipe fabrikasında gerekli incelemelerde bulunulmuştur.
 • 09/12/2015 tarihinde boru kabulü Bağımsız Gözetim firmasınca yapılarak rapor sonuçları Genel Müdürlüğümüze ulaşmıştır.
 • 11/12/2015 tarihinde temel atma töreni yapılarak işe devam edilmiştir.

Projenin Maslak kısmından başlanarak some noktaları S32 noktasına gelinmiştir. Toplam 5110 m imalat gerçekleştirilmiş olup iş geçici kabul aşamasına gelmiştir.

 

 

 

                           

Projenin Yapım Amacı: Devam eden Balıkesir İli Çay Deresi Rekreasyon Alanı Altyapı Deplase İnşaatı yapım işinde deplase edilecek hat yeniden dereye deşarj edilmektedir. Ancak devam eden Atıksu akışının dere ıslahının yapımını güçleştireceğinden hattın dere ıslahının bitimindeki Ø600 mm’lik hatta bağlanarak doğrudan Atıksu Arıtma Tesisine ulaşması sağlanacaktır.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:  842 metre Ø800 mm entegre contalı buhar kürlü Muflu Betonarme Boru döşenmesi, 16 adet muayene bacası ve Ø1200 mm çelik kılavuz borusu içinden Ø800 mm koruge boru ile yatay delgi metodu kullanılarak 15 metre toplayıcı hattı yapılması.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • 869 mØ800 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boru İle Kanalizasyon hattı

 • 16 adet Ø800 mm Buhar Kürlü (Muflu) Prefabrik Muayene Bacası İmalatları yapılarak tamamlanmıştır.

       

Projenin Yapım Amacı: Çay Deresi Rekreasyon Alanı düzenlenmesi Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin prestij projelerinin başında gelmekte olup, İnşaat alanı içinde mevcut Ø800 mm kollektör hatlarımız bulunmaktadır. Bu hatlarımızın bir kısmı Çay deresi güzergahını enine keserek geçmekte olduğundan      Rekreasyon alanı inşaatı işinin bütününde ve taşkın koruma inşaatı işinde aksamalara neden olmaması için Balıkesir İli Çay Deresi Rekreasyon Alanı Altyapı Deplase işi projesi gerçekleştirilmiştir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: 1079 metre Ø800 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boru , 27 adet muayene  bacası, 33 metre Ø800 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Betonarme Borunun beton gömlek içine alınması ve Ø1200 mm çelik kılavuz borusu içinden Ø800 mm koruge boru ile yatay delgi metodu kullanılarak 15 metre toplayıcı hattı yapılması

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • 1286 m Ø800 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boru İle Kanalizasyon inşaatı
 • 31 adet muayene bacası
 • 18 m Ø1200mm çelik boru içinden Ø800mm Korige borunun yatay delgi yapılması imalatları tamamlanmıştır.

 

       

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

 • Ø300 mm Çapında  HDPE Koruge Boru ile Kanalizasyon hattı yapılması 1463 mt
 • Ø400 mm Çapında  HDPE Koruge Boru ile Kanalizasyon hatı yapılması 331 mt
 • Çıkış Çapı Ø300-400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik 500 Dozlu Muayene Bacası İmalatının Yapılması  48 adet
 • TM2 Baca Tipi Paket Terfi Merkezi Yapılması (Qpom=50 lt/sn, Hm=15m,Nm=15 Kw, 1 asil + 1 yedek Motopomp) (Elk. Ve mekanik dahil)
 • TM3 Baca Tipi Paket Terfi Merkezi Yapılması (Qpom=50 lt/sn, Hm=7m,Nm=7,5 Kw, 1 asil + 1 yedek Motopomp) (Elk. Ve mekanik dahil)
 • TM4 Baca Tipi Paket Terfi Merkezi Yapılması (Qpom=60 lt/sn, Hm=17m,Nm=15 Kw, 1 asil + 1 yedek Motopomp) (Elk. Ve mekanik dahil)
 • TM7 Baca Tipi Paket Terfi Merkezi Yapılması (Qpom=60 lt/sn, Hm=12m, Nm=11 Kw, 1 asil + 1 yedek Motopomp) (Elk. Ve mekanik dahil)
 • Ø280mm çaplı HDPE PE.100, PN.10 Boru ile TM2 Terfi Merkezi- B111  arası Terfi Hattı yapılması 78 mt
 • Ø280mm çaplı HDPE PE.100, PN.10 Boru ile TM3 Terfi Merkezi- B126  arası Terfi Hattı yapılması 50 mt
 • Ø355mm çaplı HDPE PE.100, PN.10 Boru ile TM4 Terfi Merkezi- TM7 Terfi Merkezi  arası Terfi Hattı yapılması 140 mt
 • Ø355mm çaplı HDPE PE.100, PN.10 Boru ile TM7 Terfi Merkezi- TM8 Terfi Merkezi  arası Terfi Hattı yapılması 111 mt
 • Karayolunu alttan delerek Ø500mm çapında çelik boru içerisinden Ø300mmHDPE Koruge boru geçirilmesi (İtme Odası dahil) ( L=88m uzunluğundaki  Karınca Deresi  yatay delgi ile geçilecektir.)
 • Tahliye Odası yapılması 5 adet
 • Vantuz odası Yapılması 4 adet

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler: 2095 metre Ø300mm HDPE Koruge Boru, 916 metre Ø400mm HDPE Koruge Boru hatlar tamamlanmıştır. 1684 metre Ø280mm, 4895 metre Ø355mm HDPE terfi hatları ve70 adet muayene bacası tamamlanmıştır.

 

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

İçmesuyu Hatları: Ø90 mm 185 metre, Ø110 mm  701 metre, Ø125 mm  87 metre, Ø140 mm  279 metre, Ø160 mm 382 metre ve Ø200mm HDPE 654 metre içmesuyu hattı 110 Adet İçmesuyu Abone Bağlantısı

Kanalizasyon Hatları: Ø200 mm 2341 metre,  Ø300 mm 1019 metre ve Ø400 mm Entegre Contalı BB 254 metre kanalizasyon şebeke hattı, 125 Adet Parsel Bacası, 114 Adet Muayene Bacası

Yağmursuyu Hatları: Ø400 mm 1338 metre, Ø600 mm  958metre, Ø800 mm 769 metre ve Ø1000 mm Entegre Contalı B.A.B 1327 metre yağmursuyu hattı, 164 Adet Yağmursuyu Izgarası 73 Adet Yağmursuyu Bacası

 Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • 517 metre Ø90 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi,
 • 746 metre Ø110 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi,
 • 84 metre Ø125 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi,
 • 259 metre Ø140 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi,
 • 380.50 metre Ø160 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi, -656.50 metre Ø200 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi,     -99 adet Ø32 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu abone bağlantı hatlarının döşenmesi,
 • 10 adet Ø100 mm. Yerüstü Yangın Hidrantı Temin ve Yerine Montajı,
 • 2024 metre Ø 200 mm entegre contalı BB ile kanalizasyon borusunun döşenmesi,
 • 838 metre Ø 300 mm entegre contalı BB ile kanalizasyon borusunun döşenmesi,
 • 1163 metre Ø 400 mm entegre contalı BB ile kanalizasyon borusunun döşenmesi,
 • 65 adet Çıkış çapı Ø200mm olan Buhar Kürlü Muayene Bacası imalatının yapılması,
 • 23 adet Çıkış çapı Ø300mm olan Buhar Kürlü Muayene Bacası imalatının yapılması,
 • 27 adet Çıkış çapı Ø400mm olan Buhar Kürlü Muayene Bacası imalatının yapılması,
 • 1317 metre Ø150 mm entegre contalı BB ile kanalizasyon parsel bağlantı borusunun döşenmesi,
 • 231 adet Çıkış çapı Ø150mm olan Buhar Kürlü Parsel Bacası imalatının yapılması,
 • 1090 metre Ø 200 mm entegre contalı BB ile yağmursuyu parsel bağlantı borusunun döşenmesi,
 • 926 metre Ø 600 mm entegre contalı BB ile yağmursuyu borusunun döşenmesi,
 • 676 metre Ø800 mm entegre contalı B.A.B. ile yağmursuyu borusunun döşenmesi,
 • 1168 metre Ø1000 mm entegre contalı B.A.B. ile yağmursuyu borusunun döşenmesi işlemleri tamamlanmıştır.

 

           

Projenin Yapım Amacı: Balıkesir İli kırsal mahallelerinde Atıksu depoları (fosseptik) inşa ederek baraj, gölet ve içmesuyu kaynaklarının kirletilmesini engellemek.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Kırsal Mahallelerde 250-500-1000 kişilik 4 gözlü çürütme tipi fosseptikler yapılması ve mahalle atıksu çıkış bağlantılarının yapılması.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:  

 • Altıeylül İlçesi Tayyipler Mahallesi 250 kişilik 4 gözlü çürütme tipi fosseptik
 • Altıeylül İlçesi Kirazpınar Mahallesi 250 kişilik 4 gözlü çürütme tipi fosseptik L=160m Ø200mm HDPE Korige boru 3 adet muayene bacası
 • Altıeylül İlçesi Turnalar Mahallesi 250 kişilik 4 gözlü çürütme tipi fosseptik L=450m Ø200mm HDPE Korige boru 9 adet muayene bacası
 • Altıeylül İlçesi Kılcılar Mahallesi (Yarıkkaya Sokak) 250 kişilik 4 gözlü çürütme tipi fosseptikleri tamamlanmıştır.

 

               

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Ø150 mm  2816 metre,  Ø200  7274 metre,  Ø300 mm 773 metre, Ø600 mm  983 metre, Ø800 mm 128 metre ve Ø1000 mm 680 metre entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon inşaatı yapılması , Ø1000 mm entegre contalı, buhar kürlü  (muflu) betonarme borunun beton gömlek  içine alınması 125 metre, Parsel bacaları 402 adet, 240  adet muayene bacası yapılması .

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • PE100 Polietilen boru ile evsel içmesuyu bağlantılarının yapılması 355 adet
 • Ø150 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon parsel bağlantı inşaatı yapılması  2019 mt
 • Ø200 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması 5786 mt
 • Ø300 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması 721 mt
 • Ø600 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması 904 mt
 • Ø800 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon inşaatı yapılması 112 mt
 • Ø1000 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon inşaatı yapılması 668 mt
 • Ø1000 mm entegre contalı, buhar kürlü  (muflu) betonarme borunun beton gömlek  içine alınması 63 mt
 • Parsel bacaları 775 adet
 • Ø200mm hatlara ait muayene bacaları 160 adet
 • Ø300mm hatlara ait muayene bacaları 23 adet
 • Ø600mm hatlara ait muayene bacaları 21 adet
 • Ø800mm hatlara ait muayene bacaları 3 adet
 • Ø1000mm hatlara ait muayene bacaları 15 adet
 • Ø110 mm İçmesuyu HDPE PE100 borular döşeme işçiliği 4511 mt
 • Ø110 mm pvc boru ile evsel pissu bağlantı yapılması 725 adet imalatları yapılarak tamamlanmıştır.
                                           

Projenin Yapım Amacı: Topağaç Mahallesinin kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının yapımı ve 300 m³’lük su deposunun yapılması işlerinin yapılması planlanmaktadır.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: 4559 metre Ø200 mm ,877 metre Ø300 mm 708 metre  ve Ø400 mm entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması, 1230 metre parsel bağlantısı, 205 adet parsel bacaları, 3 adet 3x1000 kişilik paket arıtma, TM1 ve TM2 terfi merkezleri yapılması, 340 metre TM1 ve 12 metre TM2 terfi hatlarının, 3556 metre Ø75 mm, 1494 metre Ø90 mm, 691 metre Ø110 mm, 297 metre Ø125 mm, 335 metre Ø140 mm, Ø 75 mm ve 152 metre Ø160 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi, 205 adet Ø40 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu abone bağlantı hatlarının döşenmesi, 30 adet Ø80 mm yerüstü yangın hidrantı temin ve yerine montajı 300 m3 b.a gömme depo yapılması,  36 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yaması yapılması, 8203 m2 mevcut parke taşı ile kaldırım yapılması, 11856 m2 yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşenmesi, 12537 metre beton bordür yapılması.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • Ø200 mm Entegre Contalı Kanalizasyon Borusunun Döşenmesi – 3936 metre
 • Ø300 mm Entegre Contalı Kanalizasyon Borusunun Döşenmesi – 821 metre
 • Ø400 mm Entegre Contalı Kanalizasyon Borusunun Döşenmesi – 687 metre
 • Ø75 mm HDPE içmesuyu borusu döşenmesi – 3075 metre
 • Ø90 mm HDPE içmesuyu borusu döşenmesi – 1240 metre
 • Ø110 mm HDPE içmesuyu borusu döşenmesi – 703 metre
 • Ø140 mm HDPE içmesuyu borusu döşenmesi – 198 metre
 • TM1 terfi merkezi
 • Ø110 mm HDPE Terfi Hattı – 316 metre
 • 300 m³’lük depo yapımı
 • 3x1000 kişilik paket arıtma imalatları tamalanmıştır.
         

Projenin Yapım Amacı: Danaveli mahallesinin Demirkapı kaynağından beslenerek içmesuyu sıkıntısının çözülmesi amaçlanmaktadır.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Demir Kapı kaynağı - Danaveli köyü terfi merkezine kadar olan cazibeli isale hattı Ø140 HDPE (10 ATÜ) 4454 metre. Su deposuna kadar olan terfili isale hattı Ø110 HDPE boru (16 ATÜ) 930 metre. Danaveli Köyü şebeke Ø63 PE 4587 metre. Erdek-Ocaklar İçmesuyu şebeke hatları Ø200 mm, Ø160 mm, Ø125 mm, Ø110 mm, Ø90 mm  toplam 12.205 metre olarak yapılacaktır.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

Susurluk-Danaveli İçmesuyu İnşaatında;

 • 930 metre Ø110 mm HDPE PN16, 335 metre Ø110 mm HDPE PN10,4450 metre Ø140 mm  HDPE PN10 ve 1 adet terfi merkezi imalatları tamamlanmıştır.

 Erdek- Ocaklar İçmesuyu inşaatında;

 • Ø200 mm HDPE PE-100 şebeke hattı 479 mt, ,Ø160 mm  HDPE PE-100 şebeke hattı 299 mt, Ø125 mm HDPE PE-100  şebeke hattı 375 mt, Ø110 mm HDPE PE-100 şebeke hattı 1652 mt, Ø90 mm HDPE PE-100 şebeke hattı 9429 mt,  ve 305  adet abone bağlantısı imalatları tamamlanmıştır.
               

Projenin Amacı: Balıkesir ili kırsal mahallelerde içme suyundaki arsenik miktarını 10 µg/L olan yönetmelik değerlerinden daha aşağıya düşürerek sağlıklı su üretmektir. Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

1 ALTIEYLÜL Bereketli
2 ALTIEYLÜL Çınarlıdere
3 ALTIEYLÜL Küpeler
4 AYVALIK Beşiktepe
5 AYVALIK Mutlu
6 AYVALIK Murateli
7 AYVALIK Karaayıt
8 BALYA Koyuneri
9 BANDIRMA Bereketli
10 BANDIRMA Şirinçavuş
11 BİGADİÇ Bademli
12 BİGADİÇ Çamköy
13 BİGADİÇ Doğançam
14 BİGADİÇ Esenli
15 BİGADİÇ Güvemçetmi
16 BİGADİÇ Hamidiye
17 BİGADİÇ İskele
18 BİGADİÇ İskele
19 BİGADİÇ Kayırlar
20 BİGADİÇ Özgören
21 BİGADİÇ Yolbaşı
22 DURSUNBEY Hacıömerler
23 DURSUNBEY Saçayak
24 DURSUNBEY Turnacık
25 GÖMEÇ Kubaşlar
26 GÖMEÇ Ulubeyler
27 GÖNEN Akçapınar
28 GÖNEN Alaattinköy
29 GÖNEN Bostancı
30 GÖNEN Çatak
31 GÖNEN Gökçesu
32 GÖNEN Osmanpazar
33 GÖNEN Saraçlar
34 HAVRAN Tarlabaşı
35 HAVRAN Kobaklar
36 İVRİNDİ Akçal
37 İVRİNDİ Büyükfındık
38 İVRİNDİ Kınık
39 İVRİNDİ Mallıca
40 İVRİNDİ Kayapa
41 KARESİ Yağcılar
42 KEPSUT Beyköy
43 KEPSUT Nusret
44 KEPSUT Sarıfakılar
45 MANYAS Esenli
46 MANYAS Toki mahallesi
47 SAVAŞTEPE Karacalar
48 SAVAŞTEPE Kurudere
49 SUSURLUK Asmalıdere
50 SUSURLUK Sultançayır

 

 

 

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler :

1906 metre Ø 125 mm, 232 metre Ø 160  ve 232 metre Ø 225 mm HDPE Esaslı PE-100 Boru İle İçmesuyu Şebeke Hatlarının Döşenmesi.

400 m3'lük Depo Tadilatı Yapılması, 80 m3'lük Depo Tadilatı Yapılması.

 

Fiziki Gerçekleşme : % 100.00 
İşin Süresi : 201 GÜN

     

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

Atıksu Arıtma Tesisi Tipi; Uzun Havandırmalı Aktif Çamur Sistemli
Yapılmakta Olan Tesisin Kapasitesi 40.000 Kişi
Mevcut Arıtma Tesisi ile Birlikte, Tesisin Toplam Kapasitesi 120.000 Kişi Olacaktır​.

 

Fiziki Gerçekleşme : % 95.00 
İşin Süresi : 210 GÜN

 

       

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

Ø560 MM PE100 (PN12,5) BORU İLE TERFİ HATTININ DÖŞENMESİ:6.487 metre

YENİ PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI:500,00 metrekare        

MEVCUT PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI: 1.200,00    metrekare     

MEVCUT 3000 M3'LÜK DEPO TADİLATI İŞLERİ : 1 adet    

KÜÇÜKKÖY MEVCUT TERFİ-S1 ARASI TERFİ HATTININ (Ø560 MM PE100 PN12,5) DÖŞENMESİ: 5.280,00 metre

Ø560 MM PE100 (PN12,5) BORU İLE KÖPRÜDE ASKIDA GEÇİŞ:30,00 metre

KÜÇÜKKÖY MEVCUT TERFİ-S1 ARASI TERFİ HATTININ (Ø560 MM PE 100 PN12,5 DÖŞENMESİ : 2.700,00 metre

Toplamda Yapılacak Olan İmalat : 14.497 metre İçmesuyu terfi hattı döşenmiş olup, bir adet mevcut 3.000 m3​ lük içmesuyu depo tadilatı tamamlanmıştır.

Fiziki Gerçekleşme :%  100.00

İşin Süresi : 150 GÜN

 

               

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:

Ø400mm. Düktil İçmesuyu İletim Hattı Döşenmesi: 3.500 metre

Yatay Delgi ile Karayolu Geçişi : 52 adet

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

3,500 metre içmesuyu isale hattı yapılarak iş tamamlanmıştır.

 

Fiziki Gerçekleşme : % 99.00 
İşin Süresi : 120 GÜN

 

 

     

Genel Müdürlüğümüzce ihale edilen yapım işinde 1527 metre kanalizasyon hattı, 22 adet muayene bacası, 260 metre yağmursuyu hattı yapım işi tamalanmıştır.